www.healthprose.org

Koningsplein e.o. Amsterdam

In opdracht van de architect zijn 8 bestaande gebouwen aan het Koningsplein en de Singel in Amsterdam ingemeten. Op basis van de inmeting zijn plattegronden, gevels en 9 doorsneden gemaakt. Met als onderlegger de bestaande toestand gaat de architect zelf verder met aanvraag omgevingsvergunning. Dienstverlening: inmeting; tekenwerk bestaande toestand.  

Stadskantoor Alkmaar

Sinds de nieuwbouw van bouwdeel A (volume in baksteen) in 1999 zijn wij betrokken als bouwkundig adviseur bij het Stadskantoor gelegen aan het Mallegatsplein te Alkmaar. Inmiddels is het enkele keren verbouwd, waaronder een grote verbouwing in 2016 door de inhuizing van UWV en Haltewerk in het Stadskantoor. Kantoren en publieksruimten zijn ingrijpend verbouwd en