Heemsuite te Heemskerk

Naar ontwerp van Just Architects hebben HSB Bouw en BPD Ontwikkeling een woongebouw met 114 appartementen en ondergrondse parkeerkelder ontwikkeld. Het gebouw komt op de voormalige locatie van het oude raadhuis aan de Bachstraat te Heemskerk. In opdracht van de ontwikkelend aannemer heeft Groot Partners de uitvoeringstekeningen in BIM gemaakt, alsmede de verkooptekeningen. Bachstraat te

Locatie Rooker Bloemaertlaan Alkmaar

Op het voormalige terrein van kantoorgebouw Rooker, worden 15 grondgebonden woningen en 6 appartementen gerealiseerd. De dienstverlening van Groot Partners omvat: voorlopig ontwerp op basis van schetsen van architect en ontwikkelaar; definitief ontwerp; tekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning; bouwbesluitberekeningen; koperscontracttekeningen; Stabu bestek; uitvoeringstekeningen. Het project wordt uitgewerkt in BIM.

“De vijf van Vorst”

CRA Vastgoed en Wilma Wonen realiseren op de voormalige schoollocatie van het Summa College in Eindhoven, het project “De vijf van Vorst”, totaal 157 aardgasloze koop- en huurwoningen. De dienstverlening van Groot Partners betreft: tekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning; verkooptekeningen; uitvoeringstekeningen. Het project is uitgewerkt in BIM.

Woningbouwplan Huissens Hoogh

In plandeel Loovelden te Huissen worden de woningbouwplannen Parckzicht en Huissens Hoogh fase 1 ontwikkeld door BPD. Groot Partners is ingeschakeld om 107 grondgebonden woningen in BIM uit te werken volgens het BIM protocol van de aannemer. De dienstverlening van Groot Partners omvat: tekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning; uitvoeringstekeningen; bouwbesluitberekeningen; onderleggers voor verkooptekeningen t.b.v. de woningbouwconfigurator.

Woningbouwplan Quatrebras te Badhoevedorp

In het plandeel Quatrebras fase 1 te Badhoevedorp, worden door AM Vastgoed 150 woningen ontwikkeld. Aannemer BAM zal middels twee bouwsystemen, te weten tunnelgietbouw en stapelbouw, de grondgebonden woningen bouwen. Groot Partners werkt in BIM het project uit. De volgende diensten worden uitgevoerd: tekeningen architectuur/bouwkunde voor aanvraag omgevingsvergunning; verkooptekeningen; uitvoeringstekeningen architectuur/bouwkunde.

Woongebouw Jeruzalem blok N

In de wijk Tuindorp Frankendael te Amsterdam wordt in 2018-2019 een woongebouw gerealiseerd met 86 huurappartementen. In OpenBim samenwerking is door Groot Partners in opdracht van de aannemer het BIM werkmodel gemodelleerd. In het bouwkundig basismodel  worden de aspect modellen van de co-partners gelinkt en digitaal middels clash tests gecontroleerd. Een geavanceerde manier van werkvoorbereiding

Woningbouwplan Hollandse Tuin te Alkmaar

In het kader van de wijziging van de planologische situatie van het industrieterrein Overstad in Alkmaar, is het woningbouwplan “Hollandse Tuin” de eerste woningbouwlocatie. In zes architectuurstijlen zullen 64 koopwoningen worden gebouwd. Groot Partners heeft in BIM het gehele project gemodelleerd. De feitelijke werkzaamheden bestaan uit: tekenwerk t.b.v. omgevingsvergunning; koperscontracttekeningen; verkooptekeningen; uitvoeringstekeningen; opstellen Stabu bestek.

Woningbouw Legmeer West Uithoorn

In plandeel Legmeer West te Uithoorn worden 184 grondgebonden koopwoningen ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling West. Het project wordt door ons volledig volgens het BIM protocol van de aannemer gemodelleerd met Revit. Door onze kwaliteitsmanager en interne clashtests wordt de kwaliteit gewaarborgd. De dienstverlening van Groot Partners is: tekeningen architectuur/bouwkunde ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning;

192 woningen Blokhoeve te Nieuwegein

Door de jarenlange samenwerking met de architect hebben wij direct na het schetsontwerp de technische tekeningen gemaakt. Door onze nauwkeurige manier van modelleren (o.m. worden vanaf het eerste stadium gevels op kop- en lagenmaat gezet) kan de architect exact beoordelen hoe de werkelijke toestand wordt. Hij kan zijn ontwerp nauwkeurig bijsturen voor een optimaal resultaat. In plandeel Blokhoeve te

Holland Park te Diemen

In Diemen wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met uiteindelijk 3.000 woningen. Voor meerdere architecten is door Groot Partners een viertal woongebouwen bouwkundig uitgewerkt. De woongebouwen zijn 3D gemodelleerd in Revit. De werkzaamheden van Groot Partners omvatten: Tekenwerk en bouwbesluitberekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning. Bouwvoorbereidingstekeningen. Stabu bestekken. Verkooptekeningen. Uitvoeringstekeningen.