Holland Park te Diemen

Situatie

In Diemen wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met uiteindelijk 3.000 woningen. Voor meerdere architecten is door Groot Partners een viertal woongebouwen bouwkundig uitgewerkt.

De woongebouwen zijn 3D gemodelleerd in Revit.

De werkzaamheden van Groot Partners omvatten:

  • Tekenwerk en bouwbesluitberekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning.
  • Bouwvoorbereidingstekeningen.
  • Stabu bestekken.
  • Verkooptekeningen.
  • Uitvoeringstekeningen.

Toren 1 en 2

 

Blok 5