192 woningen Blokhoeve te Nieuwegein

Door de jarenlange samenwerking met de architect hebben wij direct na het schetsontwerp de technische tekeningen gemaakt. Door onze nauwkeurige manier van modelleren (o.m. worden vanaf het eerste stadium gevels op kop- en lagenmaat gezet) kan de architect exact beoordelen hoe de werkelijke toestand wordt. Hij kan zijn ontwerp nauwkeurig bijsturen voor een optimaal resultaat.

In plandeel Blokhoeve te Nieuwegein zijn in de eerste fase 32 grondgebonden woningen en in de tweede fase 108 appartementen en 52 grondgebonden woningen door ons gemodelleerd met Revit.

Groot Partners heeft de volgende diensten verzorgd:

  • aanvraag omgevingsvergunning;
  • daglicht- en ventilatieberekening;
  • verkooptekeningen;
  • uitvoeringstekeningen.