Spaarne Gasthuis, afdeling Pathologie

De afdeling Pathologie van het Spaarne Gasthuis te Haarlem Zuid wordt in 2018 ingrijpend verbouwd. De verbouwing behelst de laboratoria en uitsnijdkamer, alsmede de ondersteunende ruimten als demoruimte, kantoren, bibliotheek, archief en magazijn. In opdracht van het Spaarne Gasthuis en in nauw overleg met de adviseur installaties Deerns Nederland B.V., zijn door Groot Partners de volgende diensten uitgevoerd:

  • elementen- en directiebegroting;
  • bouwvoorbereidings-, uitvoerings- en omgevingsvergunningstekeningen;
  • Stabu bestek;
  • veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase;
  • begeleiding aanbesteding.

Tevens is voor het centraal inkoopbureau van het Spaarne Gasthuis de “Administratieve voorwaarden” opgesteld, die als standaard bestek zal fungeren voor de aanbesteding van alle bouwwerkzaamheden.