Woningbouwplan Hollandse Tuin te Alkmaar

In het kader van de wijziging van de planologische situatie van het industrieterrein Overstad in Alkmaar, is het woningbouwplan “Hollandse Tuin” de eerste woningbouwlocatie. In zes architectuurstijlen zullen 64 koopwoningen worden gebouwd. Groot Partners heeft in BIM het gehele project gemodelleerd. De feitelijke werkzaamheden bestaan uit:

  • tekenwerk t.b.v. omgevingsvergunning;
  • koperscontracttekeningen;
  • verkooptekeningen;
  • uitvoeringstekeningen;
  • opstellen Stabu bestek.

Voor de ontwikkelend aannemer Bot Bouw, verzorgt Groot Partners al circa 20 jaar de bouwkundige uitwerking van ontwerpen die door diverse architecten zijn gemaakt. Inmiddels zijn vele tientallen projecten gerealiseerd.