Woningbouwplan Quatrebras te Badhoevedorp

In het plandeel Quatrebras fase 1 te Badhoevedorp, worden door AM Vastgoed 150 woningen ontwikkeld. Aannemer BAM zal middels twee bouwsystemen, te weten tunnelgietbouw en stapelbouw, de grondgebonden woningen bouwen. Groot Partners werkt in BIM het project uit.

De volgende diensten worden uitgevoerd:

  • tekeningen architectuur/bouwkunde voor aanvraag omgevingsvergunning;
  • verkooptekeningen;
  • uitvoeringstekeningen architectuur/bouwkunde.