Locatie Rooker Bloemaertlaan Alkmaar

Op het voormalige terrein van kantoorgebouw Rooker, worden 15 grondgebonden woningen en 6 appartementen gerealiseerd.

De dienstverlening van Groot Partners omvat:

  • voorlopig ontwerp op basis van schetsen van architect en ontwikkelaar;
  • definitief ontwerp;
  • tekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning;
  • bouwbesluitberekeningen;
  • koperscontracttekeningen;
  • Stabu bestek;
  • uitvoeringstekeningen.

Het project wordt uitgewerkt in BIM.