Woningbouw op ZMC terrein

Op de voormalige ziekenhuislocatie van het ZMC in Zaandam, zullen 150 grondgebonden woningen worden gerealiseerd. In opdracht van de ontwikkelcombinatie HSB en Wilma Wonen en in nauwe samenwerking met PP HP architecten is de dienstverlening van Groot Partners:

  • tekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning;
  • uitvoeringstekeningen.