Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de bouw op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd kan door onze ervaren projectleiders geschieden.

Het controleren van de kwaliteit van het werk en het erop toezien dat volgens bestek en tekeningen wordt gebouwd is een belangrijke taak van onze opzichters.

Onze projectleiders en opzichters zijn inmiddels voor vele projecten ingezet door met name gemeenten en woningbouwverenigingen.