Tekenwerk

De Basis

Groot Partners voert elk type bouwkundig tekenwerk uit met behulp van geavanceerde tekenprogramma`s

AUTOCAD, REVIT, 3D MAX, BIM

Lees meer

Bestekken

Globaal of exact

Groot Partners maakt al jarenlang Stabu-bestekken (Stabu licentie van 1987) voor onder meer spraakmakende projecten, zoals de Gasunie in Groningen.

Lees meer

Begrotingen

Meten is weten

Onze kostendeskundigen kunnen in een eerste stadium op basis van een programma van eisen of een ontwerpschets de investeringskosten berekenen van het totale project en adviseren de opdrachtgever de juiste beslissingen te nemen.

Lees meer

Bouwfysica

Bouwfysische berekeningen

Een onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning is het maken van bouwfysische berekeningen. Wij kunnen middels geavanceerde software energieprestatie- (EPC), ventilatie- en daglichtberekeningen maken.

Directievoering en toezicht

Het zal wel goedkomen of toezien dat het goed komt

Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de bouw op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd kan door onze ervaren projectleiders geschieden.

Lees meer

Bouw(kosten)management

Onder of over budget?

Het tijdens het gehele bouwproces bewaken van de investeringskosten is een belangrijke taak van de bouwkostenmanager. Het financieel informeren van de opdrachtgever, het controleren van inkomende facturen en het prijsonderhandelen met partijen zijn andere belangrijke taken van de bouwkostenmanager.

Lees meer

Werkwijze

Om uw bouwplannen te concretiseren heeft u ervaring en een vooruitziende blik nodig. Het is belangrijk dat u de juiste beslissing neemt om uw bouwplan succesvol te verwezenlijken. Een betrokken en deskundige partner is daarbij onmisbaar. Met name als bouwzaken niet uw dagelijkse bezigheid zijn. Groot Partners is graag uw betrouwbare partner, die uw belangen behartigt.
Een jarenlange gespecialiseerde dienstverlening en ervaring met talloze projecten staan borg voor een verantwoorde opdrachtverwerking.

Voor de opdrachtgever betekent dit dat in een vroeg stadium de bouwkosten kunnen worden bepaald, direct nadat de architect zijn schetsen klaar heeft. Wanneer deze kosten binnen het bouwbudget van de opdrachtgever liggen, kunnen de schetsen verder worden uitgewerkt. Door deze werkwijze kunnen kostenverhogende aanpassingen en procedures worden voorkomen.

Als namelijk het schetsontwerp niet binnen het budget blijkt te passen, kunnen aanpassingen plaatsvinden in het beginstadium. Zo kan worden voorkomen dat alsnog wijzigingen plaats moeten vinden na bijvoorbeeld aanvraag van omgevingsvergunning of na aanbesteding van het project.

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de uiteindelijke raming van de bouwkosten wordt het plan verder uitgewerkt voor omgevingsvergunning, bouwvoorbereidings- en uitvoeringstekeningen.

Het technisch tekenwerk, inclusief het bestek, wordt gekenmerkt door compleetheid en gedetailleerdheid. Verrassingen en meer werk tijdens de uitvoering worden zodoende vermeden.
Het hele project is uitgewerkt wanneer de stukken naar de aannemer(s) gaan voor de aanbesteding.
Een en ander leidt tot kostenbeperking voor de opdrachtgever omdat de aannemer(s) dan de begrotingen nauwkeurig kunnen opstellen en zodoende onder meer een laag risicopercentage kunnen hanteren.