Woningbouwplan Hollandse Tuin te Alkmaar

In het kader van de wijziging van de planologische situatie van het industrieterrein Overstad in Alkmaar, is het woningbouwplan “Hollandse Tuin” de eerste woningbouwlocatie. In zes architectuurstijlen zullen 64 koopwoningen worden gebouwd. Groot Partners heeft in BIM het gehele project gemodelleerd. De feitelijke werkzaamheden bestaan uit: tekenwerk t.b.v. omgevingsvergunning; koperscontracttekeningen; verkooptekeningen; uitvoeringstekeningen; opstellen Stabu bestek.

Hotel Asterweg te Amsterdam

Aan de Asterweg in Amsterdam wordt in 2018-2019 een hotel gebouwd met 204 hotelkamers. Het unieke aan dit project is dat de hotelkamers prefab worden aangeleverd en “gestapeld” de kamertorens zullen vormen. Hiermede wordt de uitvoeringstijd korter dan traditionele bouw, waardoor de opdrachtgever het hotel eerder in gebruik kan nemen en hierdoor efficiencyvoordeel behaalt. In

Spaarne Gasthuis, afdeling Pathologie

De afdeling Pathologie van het Spaarne Gasthuis te Haarlem Zuid wordt in 2018 ingrijpend verbouwd. De verbouwing behelst de laboratoria en uitsnijdkamer, alsmede de ondersteunende ruimten als demoruimte, kantoren, bibliotheek, archief en magazijn. In opdracht van het Spaarne Gasthuis en in nauw overleg met de adviseur installaties Deerns Nederland B.V., zijn door Groot Partners de

Sportgebouw Vaart te Alkmaar

In opdracht van de gemeente Alkmaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in diverse budgettaire categorieën voor de nieuwbouw van 6 kleedkamers, een clubhuis en een bedrijfsloods. Voor de eenlaagse  “budget”variant is door de opdrachtgever gekozen. Binnen dit financiële kader is het meest maximale resultaat behaald met een gebouw dat ook nog eens energieneutraal is. Zelfs energie opwekt door zonnepanelen en een laag energieverbruik

Woningbouw Legmeer West Uithoorn

In plandeel Legmeer West te Uithoorn worden 184 grondgebonden koopwoningen ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling West. Het project wordt door ons volledig volgens het BIM protocol van de aannemer gemodelleerd met Revit. Door onze kwaliteitsmanager en interne clashtests wordt de kwaliteit gewaarborgd. De dienstverlening van Groot Partners is: tekeningen architectuur/bouwkunde ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning;

Andaz Hotel Prinsengracht

In monumentale panden aan de Prinsengracht doorlopend naar de Herengracht heeft het Andaz Hotel zich gevestigd. De voormalige bibliotheek, kantoren en woningen zijn ingrijpend verbouwd tot vijf sterren hotel met 122 hotelkamers. Namens de architect is door Groot Partners het bestek geschreven. Dienstverlening: Stabu bestek bouwkunde, architectuur en constructies.

Ramada Apollo Hotel Amsterdam

Een bestaand kantoorgebouw aan de A10 is getransformeerd tot hotel met 446 kamers. De logistieke wijze van het inbrengen van 446 prefab badkamers en de herhalingsfactor speelde een cruciale rol bij het opstellen van de aannemersbegroting. Helaas is de meervoudige aanbesteding niet gewonnen door de aannemer waarvoor wij de begroting hebben gemaakt. Dienstverlening: maken aannemersbegroting.

192 woningen Blokhoeve te Nieuwegein

Door de jarenlange samenwerking met de architect hebben wij direct na het schetsontwerp de technische tekeningen gemaakt. Door onze nauwkeurige manier van modelleren (o.m. worden vanaf het eerste stadium gevels op kop- en lagenmaat gezet) kan de architect exact beoordelen hoe de werkelijke toestand wordt. Hij kan zijn ontwerp nauwkeurig bijsturen voor een optimaal resultaat. In plandeel Blokhoeve te

Golfcomplex The Dutch

In 2009 is in Spijk nabij Gorinchem het prestigieuze golfcomplex The Dutch opgericht. Op deze internationale 18 holes golfbaan wordt onder meer de KLM Open gehouden. Groot Partners is ingeschakeld voor de nieuwbouw van het clubhuis van 2.500 m2 bvo. De werkzaamheden van Groot Partners omvatten: Directiebegroting. Stabu bestek. Tekeningen en bouwbesluitberekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning. Bouwvoorbereidingstekeningen.

Gasunie in Groningen

Het Gasuniegebouw is ontworpen door Architectenbureau Alberts en Van Huut en in 2007 verkozen tot het mooiste gebouw van Nederland. Onder de Gasunie is een controlekamer gebouwd. In opdracht van Saarberg van der Scheer (bouwkundige uitwerking) is door Groot Partners het bouwkundig Stabu bestek gemaakt voor het exterieur. Voor Interieurarchitect Hidde is het bestek gemaakt voor