Welkom bij Groot Partners

Groot Partners werkt al 30 jaar aan bouwprojecten. Als bouwkundig adviseur zijn wij betrokken geweest bij meer dan 1.500 projecten. Deze projecten variëren van eenvoudige projecten tot grote, complexe utiliteitsgebouwen, waarbij een hoge mate van bouwkundige expertise is vereist. Al deze projecten hebben één benadering gemeen: het behalen van maximaal resultaat dankzij ervaren, hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Wij denken vanuit de klant en stellen zijn belang centraal.

Nieuwbouw Poppodium Victorie

Sinds 2017 is in de gemeente Alkmaar het poppodium Victorie gevestigd, waarin 800 bezoekers kunnen genieten van events. Na een jarenlange voorbereiding waarin de voornaamste taak van Groot Partners het bouwkostenmanagement was, zijn voor de uitvoeringsperiode de taken uitgebreid met directievoering, toezicht en nazorg. De investering van het gebouw bedroeg € 6 miljoen. De complexiteit van de bouw was

Golfcomplex The Dutch

In 2009 is in Spijk nabij Gorinchem het prestigieuze golfcomplex The Dutch opgericht. Op deze internationale 18 holes golfbaan wordt onder meer de KLM Open gehouden. Groot Partners is ingeschakeld voor de nieuwbouw van het clubhuis van 2.500 m2 bvo. De werkzaamheden van Groot Partners omvatten: Directiebegroting. Stabu bestek. Tekeningen en bouwbesluitberekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning. Bouwvoorbereidingstekeningen.

Gasunie in Groningen

Het Gasuniegebouw is ontworpen door Architectenbureau Alberts en Van Huut en in 2007 verkozen tot het mooiste gebouw van Nederland. Onder de Gasunie is een controlekamer gebouwd. In opdracht van Saarberg van der Scheer (bouwkundige uitwerking) is door Groot Partners het bouwkundig Stabu bestek gemaakt voor het exterieur. Voor Interieurarchitect Hidde is het bestek gemaakt voor

Hermitage Amsterdam

De Hermitage is gevestigd in de gebouwen “Neerlandia” en “De Amstelhof”. “De Amstelhof” is gebouwd in de zeventiende eeuw als bejaardentehuis voor vrouwen boven de 50 jaar. Na een ingrijpende verbouwing in 2007-2008 is museum De Hermitage erin gevestigd. In 2013 is een conditiemeting verricht en zijn oplossingen gezocht voor diverse bouwgebreken. In het kader van

Holland Park te Diemen

In Diemen wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met uiteindelijk 3.000 woningen. Voor meerdere architecten is door Groot Partners een viertal woongebouwen bouwkundig uitgewerkt. De woongebouwen zijn 3D gemodelleerd in Revit. De werkzaamheden van Groot Partners omvatten: Tekenwerk en bouwbesluitberekeningen t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning. Bouwvoorbereidingstekeningen. Stabu bestekken. Verkooptekeningen. Uitvoeringstekeningen.  

Stadskantoor Alkmaar

Sinds de nieuwbouw van bouwdeel A (volume in baksteen) in 1999 zijn wij betrokken als bouwkundig adviseur bij het Stadskantoor gelegen aan het Mallegatsplein te Alkmaar. Inmiddels is het enkele keren verbouwd, waaronder een grote verbouwing in 2016 door de inhuizing van UWV en Haltewerk in het Stadskantoor. Kantoren en publieksruimten zijn ingrijpend verbouwd en

Scholen en dubbel gymlokaal in Alkmaar

Sinds 1990 werken wij als bouwkundig adviseur voor de gemeente Alkmaar. In dat kader zijn wij betrokken geweest bij vele projecten, waaronder de nieuwbouw van een dubbel gymlokaal in 2011, een VSO school en basisschool Durv in 2013 gelegen aan de Amstelstraat te Alkmaar. De scholen zijn 3D gemodelleerd in Revit. De werkzaamheden van Groot Partners omvatten: elementen- en directiebegrotingen; tekenwerk

Woningbouwplan Limmer Linten

In het Noordhollandse Limmen zijn in plandeel Limmer Linten in fase 1a 37 woningen en fase 1b 26 grondgebonden woningen gebouwd. De woningtypen zijn vrijstaand, twee-onder-één kap en eengezingswoningen. Fase 1a is inmiddels gerealiseerd en fase 1b is in uitvoering. Het project is 3D gemodelleerd in Revit volgens het protocol van de aannemer. De werkzaamheden van Groot

Park Bloeyendael te De Bilt

Op het voormalige terrein van Autobedrijf Hessing te De Bilt is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woonenclave voor luxe woningen met verkoopprijzen van € 0,7 – € 4,0 miljoen.  Lanen met tweelaagse woningen met kap, 3 appartementenvilla’s waarachter 54 villa’s en 12 grote klassieke herenhuizen met torenaccenten. In totaal 104 woningen. Helaas is het plan